speleo.lu Home
user login
  News | Activities | Reports | Club | Caves | Photo Gallery | Shop & VISO | Download | Links | Contact

Activities & Events

Posted by Gaston RAUCHS on 29/04/12, updated on 29/04/12 Photo
21/07/12 - 28/07/12CAVING
Camp d'Exploration vum Gouffre Berger am Vercors
En internationale Camp fir den Gouffre Berger ze erfureschen. Ideal fir den Goufre Berger ze maachen. Deen ass awer déif, an dowéinst sollt e gutt a Form sinn ...

Location: Vercors, France
Register Now!

Print versionPrint version


Search

 
  © 2001-2023 by G.S.L. & J. Konen. All rights reserved. search · newsletter · disclaimer